Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
517záležitosti, týkající se placení příspěvků na náboženský fond z církevních beneficií v Čechách: rekursy farářů, děkanů, prelátů, biskupství proti výši vyměřeného příspěvku, žádosti o snížení, slevu, prominutí placení příspěvku, o povolení splácení příspěvku ve splátkách o započtení nákladů na adaptace, opravy, stavební práce a udržování kostelů, far, kaplí, hospodářských budov do příspěvku na náboženský fond1888-1918ka1294-1295

1888-1898ka1294
1899-1918ka1295