Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
529záležitosti nemovitého majetku českého náboženského fondu: prodeje, pronájmy, opravy a adaptace domů; výměny, prodeje, pronájmy, nákupy pozemků, opravy a adaptace hospodářských budov statků a panství v Čechách1888-1918ka1305-1307

1888-1899ka1305
1900-1909ka1306
1910-1918ka1307