Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
535záležitosti kolegiátních kapitul ve Staré Boleslavi, u všech Svatých v Praze a na Vyšehradě: obsazování míst proboštů, děkanů, kanovníků a jmenování čestných kanovníků, různé majetkové, finanční a hospodářské záležitosti kapitul ve Staré Boleslavi a na Vyšehraděka1309-1311

Pragka1309
Altbunzlauka1310
Wischehradka1311