Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
537záležitosti řádových sester a jeptišek v Čechách: poskytování státních subvencí a dotací na adaptace, opravy a udržování klášterů,kostelů a jimi spravovaných dobročinných ústavů, povolování prodejů řádových nemovitostí, přijímání hypotekárních půjček na ně, povolování ke zřízení poboček kongregací /řazeno abecedně dle názvů řádů/ka1322-1325

B-Gka1322
R-Ska1323
Ursulinen G-Prag1888-1893ka1324
Prag,-S1894-1918ka1325