Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
539záležitosti mužských řádů a řádových klášterů na Moravě a ve Slezsku /totéž jako v inv.č.536/ka1326-1329

A - Bka1326
D- Fka1327
G- Mka1328
Piaristenka1329