Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Adler Oskar, Dr.ka94
Anton Wilhelm, Dr.ka94
Babák Eduard, Dr.ka94
Bail Oskar, Dr.ka94
Bardachzi Franz, Dr.ka94
Bayer Karl, Dr.ka94
Biedermann Wilhelm, Dr.ka94
Biedl Artur, Dr.ka94
Boennecken Heinrich, Dr.ka94
Brdlík Jiří, Dr.ka94
Bukovský Jaroslav, Dr.ka94
Císler Josef, Dr.ka94
Cmunt Eduard, Dr.ka94
Czermak Wilhelm, Dr.ka94
Czerny Adalbert Marianus, Dr.ka94
Černý Karel, Dr.ka94
Čumpelík B., Dr.ka94
Dexler Hermannka94
Deyl Jan, Dr.ka94
Dittrich Paul, Dr.ka94
Doberauer Gustav, Dr.ka94
Eiselt Rudolf, Dr.ka94
Elschnig Anton, Dr.ka94
Epstein Alois, Dr.ka94
Erben Franz, Dr.ka94