Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Waelsch Ludwig, Dr.ka103
Walko Karl, Dr.ka103
Weber Ferdinand Ritter von Ebenhof, Dr.ka103
Weigner Karel, Dr.ka103
Weil Edmund, Dr.ka103
Weil Karl, Dr.ka103
Weleminský Friedrich, Dr.ka103
Wiechowski Wilhelm, Dr.ka103
Wiener Hugo, Dr.ka103
Winternitz Rudolf, Dr.ka103
Wölfler Anton, Dr.ka103
Wunschheim Gustav Lilienthal, Dr.ka103
Zaufal Emanuel, Dr.ka103
Zeynek Richard, Dr.ka103
Zörkendörfer Karl, Dr.ka103