Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Fick Rudolf, Dr.ka95
Fischel Alfred, Dr.ka95
Fischer Oskar, Dr.ka95
Fischl Rudolf, Dr.ka95
Formánek Emanuel, Dr.ka95
Frankenberger Ottokar, Dr.ka95
Franqué Otto, Dr.ka95
Gad Johanes, Dr.ka95
Ganghofner Friedrich, Dr.ka95
Garkisch Anton, Dr.ka95
Ghon Anton, Dr.ka95
Grosser Otto, Dr.ka95
Guttmann Viktor, Dr.ka95
Hamsík Anton, Dr.ka95
Harmer Leopold, Dr.ka95
Haškovec Ladislav, Dr.ka95
Hellich Bohuslav, Dr.ka95
Helly Konrad, Dr.ka95
Hering Ewald, Dr.ka95
Hernheuser Isidor, Dr.ka95
Heueroch Anton, Dr.ka95