Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Higelgenreiner Heinrich, Dr.ka96
Hirsch Kamill, Dr.ka96
Hnátek Jan, Dr.ka96
Hofmann Franz, Dr.ka96
Hofmeister Franz, Dr.ka96
Hoke Edmund, Dr.ka96
Honl Ivan, Dr.ka96
Hueppe Ferdinand, Dr.ka96
Huppert Hugo, Dr.ka96
Hynek Kristian, Dr.ka96
Chalupecký Jindřich, Dr.ka96
Chiari Hans, Dr.ka96
Chodounský Karl, Dr.ka96
Imhofer Richard, Dr.ka96
Jaksch Rudolf Wantenhorst, Dr.ka96
Janošík Jan, Dr.ka96
Janovský Viktor, Dr.ka96
Janský Jan, Dr.ka96
Jedlička Rudolf, Dr.ka96
Jerie Josef, Dr.ka96
Jesenský Jan, Dr.ka96