Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Kabrhel Gustav, Dr.ka97
Kahn Richard, Dr.ka97
Kašpárek Theodor, Dr.ka97
Kaufmann Emilian, Dr.ka97
Kimla Rudolf, Dr.ka97
Kisch Heinrich, Dr.ka97
Klausner Erwin, Dr.ka97
Kleinhans Friedrich, Dr.ka97
Knapp Ludwig, Dr.ka97
Knoll Philipp, Dr.ka97
Kohn Alfred, Dr.ka97
Kose Otakar, Dr.ka97
Kraus Alfred, Dr.ka97
Kraus Friedrich, Dr.ka97
Kreibich Karl, Dr.ka97
Kretz Richard, Dr.ka97
Kučera Vratislav, Dr.ka97
Kuffner Karl, Dr.ka97
Kukula Ottokar, Dr.ka97
Kulhavý Franz, Dr.ka97
Kutvirt Otakar, Dr.ka97