Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Lang Jan, Dr.ka98
Langer Josef, Dr.ka98
Lešer Ottokar, Dr.ka98
Lhoták Kamillo Ritter von Lhota, Dr.ka98
Libenský Václav, Dr.ka98
Lieblein Viktor, Dr.ka98
Limbeck Rudolf, Dr.ka98
Lippich Friedrich, Dr.ka98
Löwenstein Arnold, Dr.ka98
Löwy Julius, Dr.ka98
Luksch Franz, Dr.ka98
Maixner Emerich, Dr.ka98
Mareš František, Dr.ka98
Marguliés Alexander, Dr.ka98
Maschka Josef, Dr.ka98
Matys Václav, Dr.ka98
Maydl Karl, Dr.ka98
Mayer Sigmund, Dr.ka98
Mayer Sigmund, Dr.ka98
Michl František, Dr.ka98
Mitwalský Jan, Dr.ka98
Mladějovský Vladislav, Dr.ka98
Moll Leopold, Dr.ka98
Müller Gustav, Dr.ka98
Münzer Edmund, Dr.ka98
Mysliveček Zdenko, Dr.ka98
Nessel Eduard, Dr.ka98
Neureutter Theodor, Dr.ka98
Novotný Josef, Dr.ka98