Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Obrzut Andreas, Dr.ka99
Odstrčil Antonín, Dr.ka99
Odstrčil Jaroslav, Dr.ka99
Paltauf Arnold, Dr.ka99
Pavlík Karel, Dr.ka99
Pečírka Ferdinand, Dr.ka99
Pelnář Josef, Dr.ka99
Pešina Matěj, Dr.ka99
Petřina Theodor, Dr.ka99
Petřivalský Julius, Dr.ka99
Pick Gottfried, Dr.ka99
Pick Philipp Joseph, Dr.ka99
Pietrzikowski Edvard, Dr.ka99
Piffl Otto, Dr.ka99
Pichler Alexius, Dr.ka99
Pitka Václav, Dr.ka99
Pohl Julius, Dr.ka99
Procházka František, Dr.ka99
Příbram Hugo, Dr.ka99