Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Ameseder Franzka100
Rabl Carl, Dr.ka100
Raudnitz Robert Rudolf, Dr.ka100
Reinsberg Josef, Dr.ka100
Rex Hugo, Dr.ka100
Rihl Julius, Dr.ka100
Rohon Josef Viktor, Dr.ka100
Rosthorn Alfonz Adler, Dr.ka100
Rotky Hans, Dr.ka100
Rubeška Václav, Dr.ka100
Rubritius Hans, Dr.ka100
Růžička Stanislav, Dr.ka100
Růžička Vladislav, Dr.ka100
Rybák Ottokar, Dr.ka100
Rychlík Emanuel, Dr.ka100