Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103

Salus Gottlieb, Dr.ka101
Salus Robert, Dr.ka101
Sänger Max, Dr.ka101
Sattler Hubert, Dr.ka101
Scheib Alexander, Dr.ka101
Schenk Ferdinand, Dr.ka101
Schenkl Adolf, Dr.ka101
Scherer Františekka101
Schleissinger Felix, Dr.ka101
Schloffer Hermann, Dr.ka101
Schmidt Rudolf, Dr.ka101
Schnabel Isidor, Dr.ka101
Schrutz Ondřej, Dr.ka101
Schwing Karel, Dr.ka101
Sieber Emil, Dr.ka101
Singer Jakob, Dr.ka101
Skutetzky Alexander, Dr.ka101
Slavík Vladimír, Dr.ka101
Smetánka František, Dr.ka101
Spät Wilhelm, Dr.ka101