Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
101systemisace a obsazování míst, služební instrukce, jmenování, platy, remunerace a přídavky zřízencům a mechanikům české a německé vysoké školy technické v Praze1888-1918ka304-309

1888-1896ka304
1897-1905ka305
1906-1908ka306
1909-1911ka307
1912-1914ka308
1915-1918ka309