Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
103záležitosti, týkající se jmenování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů, obsazování uprázdněných a nově zřízených stolic a potvrzování profesorů české a německé vysoké školy technické v Praze v učitelském úřadě1888-1918ka310-314

1888-1906ka310
1907-1909ka311
1910-1911ka312
1912ka313
1913-1918ka314