Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
104záležitosti, týkající se povolování a zvyšování remunerací, honorářů, osobních a pětiletých přídavků a přesidlovacích nákladů docentům a profesorům české a německé vysoké školy technické v Praze1888-1918ka315-318

1888-1903ka315
1904-1907ka316
1908-1910ka317
1911-1918ka318