Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
105záležitosti, týkající se pověřování asistentů, docentů a profesorů suplováním přednášek, a poskytování a vyplácení honorářů a remunerací za suplování1896-19-8ka319-321

1896-1908ka319
1909-1913ka320
1914-1918ka321