Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
110záležitosti, týkající se žádostí a povolování dodatečných zápisů a mimořádného studia na české a německé vysoké škole technické v Praze1891-1918ka323-326

1891-1906ka323
1907-1909ka324
1910-1915ka325
1916-1918ka326