Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
111záležitosti, týkající se úprav a reforem studijních plánů, studia určitých předmětů, zavádění nových předmětů, kursů a cvičení, povolování paušálů a subvencí na studijní exkurse, schvalování a úpravy disciplinárního řádu, zkušebních řádů, všeobecných ustanovení pro posluchače; poskytování remunerací profesorům, docentům a asistentům za paralelní cvičení a přednášky1888-1918ka326-330

1888-1902ka326
1903-1908ka327
1909-1911ka328
1912-1914ka329
1915-1918ka330