Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
112schvalování doplňků a změn předpisů o osvobozování posluchačů české a německé vysoké školy technické v Praze od placení školného, žádosti posluchačů o osvobození od placení, o povolení dodatečného zaplacení, o zrušení jejich výmazu z hlavního katalogu pro nezaplacení školného1888-1918ka331-332

1888-1905ka331
1906-1918ka332