Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
124totéž pro jednotlivé stolice a oddělení české a německé techniky v Praze /řazeno abecedně dle názvů stolic a oddělení /ka335-347

A-Bka335
B-Eka336
F-Gka337
G-Hka338
Chemie1891-1908ka339
1909-1911ka340
L1912-1918ka341
Mka342
Mka343
N-Ska344
Tka345
Tka346
U-Zka347