Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
125potvrzování a jmenování soukromých docentů,mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském úřadě, úprava platů a pensionování profesorů české a německé vysoké školy technické v Brně / řazeno abecedně dle jmen /ka348-351

Habermann Josef, Dr.ka349
Hamel Georg, Dr.ka349
Hammer Hans, Dr.ka349
Haussner Alfred,Ing.ka349
Hawranek Alfred, Dr.ka349
Heinl Franz, Dr.ka349
Hellmar Karlka349
Herz Hugo, Dr.ka349
Hočevar Franz, Dr.ka349
Honig Maxka349
Hrach Ferdinandka349
Iltis Hugo, Dr.ka349
Jarolím Johann, Dr.ka349
Jaumann Gustav, Dr.ka349
Kann Leopold, Dr.ka349
Kaplan Viktor, Dr.ka349
Kerschner Ludwig, Dr.ka349
Kliment Leopoldka349
Knopfer Gustav, Dr.ka349
Kornfeld Sigmund, Dr.ka349
Kossowicz Alexander, Dr.ka349
Krammer Johannka349
Kresnik Peter,Ing.ka349
Kurtenacker Albin, Dr.ka349
Lechner Alfred, Dr.ka349
Lissner Anton, Dr.ka349
Lohr Erwin, Dr.ka349
Loschner Johann, Dr.ka349
Margosches Benjamin Max, Dr.ka349
Mayer Robert, Dr.ka349
Mayer Wilhelm, Dr.ka349
Meixner Heinrichka349
Melan Josef,Ing.ka349