Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
125potvrzování a jmenování soukromých docentů,mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském úřadě, úprava platů a pensionování profesorů české a německé vysoké školy technické v Brně / řazeno abecedně dle jmen /ka348-351

Mikosch Carl, Dr.ka350
Mises Richard Edler, Dr.ka350
Musil Alfredka350
Neuber Augustka350
Neumann Paulka350
Niessl Hofrat Gustavka350
Niethammer Friedrich, Dr.ka350
Obenrauch Ferdinand Josefka350
Onciul Aurel, Dr.ka350
Oppenheimer Josef, Dr.ka350
Orliczek Aloiska350
Ostermayer Adolf, Dr.ka350
Peithner Oskar, Dr.ka350
Peithner Rudolf Lichtenfelska350
Primavesi Oskar,Ing.ka350
Proll Arthur, Dr.ka350
Rippl Wenzelka350
Rupp Ottoka350
Rzehak Antonka350
Schiel Johannka350
Schindler Franzka350
Schmeichler Ludwig, Dr.ka350
Schnitzler Ferdinandka350
Siegel Carl, Dr.ka350
Siegel Ernst, Dr.ka350
Smetana Alois,Ing.ka350
Spann Othmarka350
Srnka Oskar, Dr.ka350