Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
125potvrzování a jmenování soukromých docentů,mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském úřadě, úprava platů a pensionování profesorů české a německé vysoké školy technické v Brně / řazeno abecedně dle jmen /ka348-351