Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
126systemisace a obsazování míst asistentů a pomocných asistentů, jmenování, poskytování remunerací, povolování dovolených a prodlužování asistentur asistentům české a německé techniky v Brně1889-1918ka352-355

Adam Adolfka353
Adler Ernstka353
Adler Leonhardka353
Altman Arturka353
Atteneder Oskarka353
Benze Friedrichka353
Brenin Adolfka353
Bütterlin Paulka353
Černý Willibaldka353
Demel Karlka353
Eberle Franzka353
Edler Richardka353
Feitzinger Hermannka353
Fischer Ernstka353
Fleischer Karlka353
Hamel Georgka353
Hanl Josefka353
Holitzky Heinrichka353
Kafka Heinrichka353
Kappel Ernstka353
Kittner Felixka353
Kloss Franzka353
Konečný Karlka353
Korneuburg Karlka353
Kroupa Ottokarka353
Lissner Antonka353
Lohr Erwinka353
Lorenz Erwinka353
Margosches Maxka353
Marzelli Erwinka353
Mikosch Karlka353
Mikusch Johannka353
Olenský Oskarka353
Ondra Ottoka353
Oppenheimer Josefka353
Pawelka Oskarka353
Pelikan Franzka353
Peters Wilhelmka353
Pohl Alfredka353
Prix Josefka353
Příbram Robertka353
Raab Franzka353
Rátz Richardka353
Ráž Richardka353
Recht Hugoka353
Rochel Karlka353
Sauer Robertka353
Schleser Hubertka353
Schreyer Johannka353
Schweitzer Gustavka353
Slabinak Friedrichka353
Srnka Oskarka353
Stecker Rudolfka353
Stepan Karlka353
Streibinger Robertka353
Strem Hermannka353
Trampler Robertka353
Ulmer Franzka353
Varecska Egonka353
Wiener Karlka353
Winkler Augustka353
Ylle Rudolfka353