Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
126systemisace a obsazování míst asistentů a pomocných asistentů, jmenování, poskytování remunerací, povolování dovolených a prodlužování asistentur asistentům české a německé techniky v Brně1889-1918ka352-355