Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
15záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů a profesorů české a německé theologické fakulty v Prazeka125