Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
17záležitosti, týkající se zřizování a obsazování stolic na české a německé právnické fakultě v Praze , povolování a zavádění nových přednášek na nich,poskytování remunerací za přednášky /řazeno abecedně dle názvů stolic/ka127-128

ka127
ka128