Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
18záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů na české a německé právnické fakultě v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka128-133

Adler Emanuel, Dr.ka128
Baxa Bohumil, Dr.ka128
Bělohradský Václav, Dr.ka128
Bráf Albin, Dr.ka128
Cyzhlarz Carl, Dr.ka128
Čelakovský Jaromír, Dr.ka128
Demel Jaroslav, Dr.ka128
Drachovský Josef, Dr.ka128
Engländer Oskar, Dr.ka128
Exner Franz, Dr.ka128