Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
177zprávy zemských školních inspektorů o inspekcích na gymnasiích, reálných gymnasiích a lyceích, výroční hlavní zprávy o stavu českých a německých gymnasií a reálných gymnasií v Čechách1897-1918ka365-370

1897-1903ka365
1904-1905ka366
1906-1909ka367
1910-1913ka368
1914-1916ka369
1917-1918ka370