Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
178totéž pro gymnasia, reálná gymnasia a lycea na Moravě1888-1917ka370-374

1888-1891ka370
1892-1899ka371
1900-1907ka372
1908-1913ka373
1914-1917ka374