Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
186záležitosti, týkající se systemisace nových učitelských míst na reálných gymnasiích, gymnasiích, reálkách a lyceích v Čechách, seznamy suplentů a aspirantů na suplentská místa na středních školách v Čechách, zprávy a seznamy neaprobovaných suplentů na středních školách s návrhy na jejich další ponechání v učitelském úřadě, vypisování konkursů na uprázdněná učitelská místa na středních školách v Čechách, záležitosti,týkající se obsazování míst středoškolských ředitelů a učitelů za války, výkazy politicky nespolehlivých středoškolských učitelů za války1894-1918ka375-376

1894-1908ka375
1909-1918ka376