Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
189záležitosti, týkající se jmenování předsedů,členů a examinátorů zkušebních komisí pro úřad učitele na středních školách, poskytování dotací paušálů a remunerací komisím, zprávy komisí o činnosti se seznamy aprobovaných kandidátů1888-1918ka378-380

1888-1902ka378
1903-1910ka379
1911-1918ka380