Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
21záležitosti, týkající se zřizování seminářů a proseminářů na fakultách české a německé university. Schvalování a změny jejich statutů, jmenování vedoucích , povolování a zvyšování ročních dotací a mimořádných dotací , poskytování a zvyšování remunerací vedoucím a knihovníkům seminářů, povolování premií a odměn posluchačům, povolování k použití ušetřených obnosů ze stipendií a dotací na různé účely /exkurse, premie za nejlepší seminární práce/, zprávy vedoucích seminářů na české a německé právnické fakultě o činnosti /řazeno abecedně dle názvů seminářů/ka137-146

ka137
ka138
1888-1902ka139
1903-1908ka140
1909-1918ka141
K - Oka142
Pedagog.,Philos.ka143
Philolog.ka144
R-Zka145
Theolog.ka146