Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
191záležitosti, týkající se povyšování do vyšších hodnostních tříd, poskytování remunerací a příplatků středoškolským profesorům v Čechách1889-1918ka381-383

1889-1900ka381
1901-1911ka382
1912-1918ka383