Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108

Adler Emil, Dr.ka106
Barhochzi Franz, Dr.ka106
Bass Robert, Dr.ka106
Breinl Friedrichka106
Budek Rudolf, Dr.ka106
Čech Gustav, Dr.ka106
Černý Karel, Dr.ka106
Deyl Johann, Dr.ka106
Eben Robert, Dr.ka106
Eiberger Georg, Dr.ka106
Elschnig Anton, Dr.ka106
Epstein Alois, Dr.ka106
Fischer Bruno, Dr.ka106
Fischer Oskar, Dr.ka106
Foustka Ottokar, Dr.ka106
Frankenberger Ottokar, Dr.ka106
Freund Ludwig, Dr.ka106
Fritsch Heinrich, Dr.ka106
Garkisch Anton, Dr.ka106
Gruss Josef, Dr.ka106
Habzal Gustavka106
Hájek Franz, Dr.ka106
Halla Michael, Dr.ka106
Hamsík Anton, Dr.ka106
Hecht Hugo, Dr.ka106
Helly Konrad, Dr.ka106
Hering Ewald, Dr.ka106
Hiegel Anton, Dr.ka106
Hlava Jaroslav, Dr.ka106
Hnátek Johann, Dr.ka106
Horažd ovský Rudolf, Dr.ka106
Hühne Hubertka106
Hynek Christian, Dr.ka106
Janeček Anton, Dr.ka106
Janošík Johann, Dr.ka106
Janský Johann, Dr.ka106
Kafka Viktor, Dr.ka106
Kahn Richard, Dr.ka106
Kerber Albert, Dr.ka106
Khon Alfredka106
Kimla Rudolf, Dr.ka106
Kindl Josef, Dr.ka106
Klabzuba Franz, Dr.ka106
Klaus Hans, Dr.ka106
Kraus Friedrich, Dr.ka106
Kraus Johann Erikka106
Kreibich Karl, Dr.ka106
Křižan, Dr.ka106
Kubik Jaroslavka106
Lang Johann, Dr.ka106
Langhans Viktor, Dr.ka106
Lawatschek Rudolf, Dr.ka106
Lešer Ottokar, Dr.ka106
Libenský Václav, Dr.ka106
Libinský Rudolf, Dr.ka106
Lippich Friedrich, Dr.ka106
Löwenstein Arnold, Dr.ka106
Löwy Julius, Dr.ka106
Lukeš Johann, Dr.ka106
Luksch Emil, Dr.ka106
Luksch Franz, Dr.ka106
Maday Sttefan, Dr.ka106
Margulies Alexander, Dr.ka106
Marx Anton Maria, Dr.ka106
Mayer Sigmund, Dr.ka106
Melichar, Dr.ka106
Müller Gustavka106
Nevšímalová Božena, Dr.ka106
Nothdurft Karlka106
Partiš Johann, Dr.ka106
Pavlík Karel, Dr.ka106
Pěšina M., Dr.ka106
Philipp Rudolf, Dr.ka106
Pick Gottfriedka106
Pick Karlka106
Plowitz Paul, Dr.ka106
Procházka Hubert, Dr.ka106
Proschko Karl, Dr.ka106
Příbram Alfred, Dr.ka106
Pulkábek Alfred, Dr.ka106
Rikl Friedrich, Dr.ka106
Roček Josefka106
Rohn Adolf, Dr.ka106
Rollett Herbert, Dr.ka106
Roman Benjaminka106
Rosenberg Max, Dr.ka106
Rotky Karlka106
Rubesch Rudolf, Dr.ka106
Rubritius Hans, Dr.ka106
Růžička Stanislav, Dr.ka106
Růžička Vladislav, Dr.ka106
Saibert Zdenkoka106
Scheib Alexander, Dr.ka106
Scherer Franz, Dr.ka106
Schimmek Josof, Dr.ka106
Schimunek Josefka106
Schleissner Felix, Dr.ka106
Schönbauer Leopoldka106
Sieber Emil, Dr.ka106
Smetánka Franzka106
Další