Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108

Srdínko Ottokarka107
Starkenstein Emil, Dr.ka107
Stein Walter Fritzka107
Steiner Rudolf, Dr.ka107
Svamberk Jaromírka107
Šebor Josef, Dr.ka107
Šťastný Jaroslav, Dr.ka107
Taussig Robert, Dr.ka107
Trnka Wilhelmka107
Velebil Anton, Dr.ka107
Verocay Josef, Dr.ka107
Vogl Ottoka107
Vozáb Filip, Dr.ka107
Walter Jilius, Dr.ka107
Weigner Karl, Dr.ka107
Weisner Karlka107
Welzel Karl, Dr.ka107
Welzel Richard, Dr.ka107
Wiechowski Wilhelm, Dr.ka107
Zikmund Emil, Dr.ka107
Znojemský Josef, Dr.ka107
Předchozí