Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
202žádosti a návrhy na úpravu, zlepšení a reformu vyučování předmětů, na zavedení nových předmětů na středních školách, návrhy na úpravu učebních osnov jednotlivých předmětů, různé záležitosti, týkající se střeleckých cvičení žáků na středních školách1891-1918ka385-386

1891-1908ka385
1909-1918ka386