Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
203záležitosti, týkající se změn učebních osnov,úprav učebních látek, zvyšování počtu hodin a zavádění nových předmětů na středních školách v Čechách, povolování změn disciplinárního řádu a zlepšovaní vyučování na středních školách v Čechách1888-1918ka386-387

1888-1910ka386
1911-1918ka387