Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
216žádosti kandidátů na úřad středoškolského učitele o připuštění ke zkouškám, o povolení opakování zkoušek, o povolení zkoušek před odevzdáním písemných prací, o povolení odkladu k odevzdání písemných pracíka391-396

A- Eka391
F-Jka392
K-Cka393
P-Rka394
S-Vka395
W-Žka396