Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
217tabely žadatelů o poskytnutí státních studijních podpor, předkládané s návrhy a odůvodněními děkanáty české a německé filosofické fakulty v Praze ministerstvu k rozhodnutí, žádosti kandidátů středoškolského učitelství o povolení odkladu zkoušek, opakování zkoušek předkládané k rozhodnutí ředitelstvím české zkušební komise pro učitelský úřad na středních školách1901-1918ka396-397

1901-1908ka396
1909-1918ka397