Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
24předkládání a schvalování semestrálních seznamů přednášek na jednotlivých fakultách české i německé university, oznámení fakult a rektorátů o přednáškách, ohlášených lektory, docenty a profesory, o změnách, odřeknutí a přeložení ohlášených přednášek1892-1918ka147-151

1892- 1903ka147
1904-1907ka148
1908-1911ka149
1912-1914ka150
1915-1918ka151