Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
229žádosti středoškolských suplentů a kandidátů učitelství o prominutí předepsaného zkušebního roku, žádosti zkušebních kandidátů o poskytnutí podpory /řazeno abecedně dle jmen žadatelů/ka403-415

A-Bka403
B-Dka404
E-Gka405
Hka406
Kka407
Kka408
L-M1901-1909ka409
N1910-1917ka410
O-Pka411
Q-S1901-1906ka412
1907-1912ka413
U1913-1918ka414
V-Žka415