Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
236záležitosti, týkající se žádostí o přijetí za mimořádné žáky, o připuštění ke zkouškám, o přijetí do vyšších ročníků, o přijetí dívek, o přijetí do kursů průmyslových škol /řazeno abecedně dle jmen/ka419-421

A-Gka419
H-Rka420
S-Zka421