Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
26finanční a hospodářské záležitosti české a německé university v Praze, týkající se : umísťování fakult, kateder, seminářů a ústavů, nájemného z budov a místností, paušálů na otop, světlo, vodu, uklízení, pořizování, zlepšování a doplňování učebních pomůcek a vnitřního zařízení budov, odstraňování závad a nedostatků v budovách a místnostech, poskytování a zařizování služebních bytů1888-1918ka152-168

1888-1893ka152
1894-1897ka153
1898-1900ka154
1901-1902ka155
1903-1904ka156
1905-1906ka157
1907ka158
1908ka159
1909ka160
1910ka161
1911ka162
1912ka163
1913ka164
1914ka165
1915ka166
1916-1917ka167
1918ka168