Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
246záležitosti, týkající se poskytování státních subvencí museím v Čechách, předkládání publikací museí a zpráv o činnosti, schvalování stanov museí v Čechách /řazeno abecedně dle míst/ka423-429

Bka423
C-Chka424
K-Pka425
Pragka426
Pragka427
Reichenbergka428
S-Tka429