Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
27záležitosti, týkající se oprav, adaptací, přístaveb a staveb budov fakult, ústavů a kolejí české a německé university: vypracovávání, předkládání a schvalování projektů a rozpočtů staveb, zakupování pozemků, zadávání staveb, vyplácení stavebních nákladů, předkládání a schvalování kolaudačních operátů1888-1918ka169-178

1888-1895ka169
1896-1898ka170
1899-1901ka171
1902-1903ka172
1904-1905ka173
1906-1907ka174
1908ka175
1909-1910ka176
1911-1912ka177
1913-1918ka178