Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
257žádosti, návrhy, zprávy a jednání o zřizování . udržování a organisaci odborných, pokračovacích a průmyslových škol v Čechách, zprávy a návrhy českého zemského sněmu na organisaci a zákonnou úpravu a zprávy českého zemského výboru a rozpočtové komise zemského sněmu o stavu průmyslového a odborného školství v Čechách1886-1908ka435-437

1886-1897ka435
1898-1902ka436
1903-1908ka437