Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
261ustanovování vládních komisařů pro inspekci pokračovacích škol v Čechách, přidělování jim škol k inspekci, zprávy vládních komisařů o inspekcí, výroční zprávy a statistické výkazy vládních komisařů a zprávy českého zemského výboru o stavu pokračovacích škol v Čechách1886-1908ka440-442

1886-1893ka440
1894-1902ka441
1903-1908ka442